Pirkumu grozs
0 preces, 0,00 €
Zīmoli
Produktu grupas
Iegūsti pastāvīgā klienta karti

Lietošanas noteikumi/distances līgums/personas datu apstrāde

Izdarot pasūtījumu interneta veikalā www.lavandas.lv, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10. panta pirmo un otro daļu, starp Jums kā patērētāju un interneta veikala www.lavandas.lv īpašnieku SIA "NATURTRADE" kā pārdevēju, tiek slēgta civiltiesiska vienošanās jeb distances līgums.
 
DISTANCES LĪGUMS
 
Šis līgums tiek slēgts starp uzņēmumu SIA „NATURTRADE”, Reģ. Nr. 40103908187, juridiskā adrese: Elizabetes iela 25-8, Rīga LV-1002, Latvija - un pircēju, kas veic pirkumu www.lavandas.lv interneta veikalā.
 
Līgumā lietotu jēdzienu skaidrojums:
 
Pircējs: Pircējs šī Līguma izpratnē ir persona, kas veic pirkumu www.lavandas.lv interneta veikalā. Pircējs ir persona, kas veic pirkumu bez komerciāliem nolūkiem. Ja Jūs neesat Pircējs šī līguma izpratnē, lūdzu, neveiciet pirkumu! Personas, kas vēlas iegādāties mūsu piedāvātās preces komerciālos nolūkos, tiek aicinātas sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: info@lavandas.lv .
 
Distances līgums: Līgums starp Pircēju un SIA „NATURTRADE” tiek automātiski noslēgts, līdz ko Pircējs ir izdarījis pasūtījumu. Veicot pasūtījumu www.lavandas.lv interneta veikalā, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar šo „Distances līgumu” (turpmāk tekstā – Līgums) un pilnībā piekrītat šī Līguma nosacījumiem. Līgums uzliek abpusējas saistības un pienākumus!
 
1. PRECES PASŪTĪŠANA
 
Veicot pasūtījumu interneta veikalā www.lavandas.lv, Pircējs uz norādīto e-pasta adresi saņem automātiski ģenerētu pasūtījuma apstiprinājumu. Gadījumā, ja Pircējs nav saņēmis interneta veikala www.lavandas.lv pasūtījuma apstiprinājumu uz norādīto e-pasta adresi, lūdzam sazināties ar mums, rakstot: info@lavandas.lv vai zvanot: 26530011, lai pārliecinātos vai pasūtījums ir reģistrēts.
 
Darba dienās 24 stundu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas, Pircējs uz norādīto e-pasta adresi saņem priekšapmaksas rēķinu vai komentārus par pasūtījuma izpildes gaitu, vai preču alternatīvu piedāvājumu gadījumos, ja pasūtītās preces nav pieejamas.
 
2. PRECES UN TO CENAS
 
Preču cenas ir norādītas euro, ar PVN. Piegādes cena nav iekļauta preces cenā. Piegādes cenas un kārtība norādītas sadaļā "Piegāde" .
 
3. APMAKSAS KĀRTĪBA
 
Preču apmaksas veidi un kārtība norādīti sadaļā "Apmaksa" .
 
4. PASŪTĪJUMA IZPILDES KĀRTĪBA
 
Pasūtījuma izpildes termiņi un kārtība ir atkarīgi no apmaksas un piegādes veida, kā arī no izvēlētās preces. Par pasūtījuma izpildes termiņiem skaidrots sadaļā "Piegāde".
 
5. PIRCĒJA TIESĪBAS (tai skaitā atteikuma tiesības)
 
5.1. Pircējam ir tiesības izvēlēties un iegādāties preces interneta veikalā www.lavandas.lv gan kā reģistrētam, gan kā nereģistrētam klientam;
5.2. Pircējam ir tiesības izvēlēties jebkuru no piedāvātiem piegādes veidiem;
5.3. Pircējam ir tiesības atteikties un atgriezt piegādātās preces:
5.3.1. Pircējam ir tiesības atgriezt iegādātās preces 14 dienu laikā no preču saņemšanas brīža, nosūtot vai personīgi nogādājot tās uz SIA „NATURTRADE” faktisko adresi: Elizabetes ielā 25, Rīga, LV-1010;
5.3.2. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā;
5.3.3. Pircēja pretenzijas uzskatāmas par nepamatotām attiecībā uz preces defektiem, kas radušies Pircēja nevērīgas attieksmes rezultātā (piem., mehāniski bojājumi);
5.3.4. Atgriežot preci, Pircējs sedz visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus;
5.3.5. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības preces brāķa vai neatbilstošas preces gadījumā, visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus sedz SIA „NATURTRADE”;
5.3.6. Pircējam ir tiesības saņemt par preci samaksāto naudu, ja Pircējs ir izpildījis sekojošus preču atgriešanas noteikumus:
- ir aizpildīta un nosūtīta Preču atteikuma veidlapa;
- 7 dienu laikā no atteikuma iesniegšanas nelietota prece oriģinālajā iepakojumā un ar visiem oriģinālajiem marķējumiem ir nosūtīta vai personīgi atgādāta uz SIA „NATURTRADE” faktisko adresi: Elizabetes iela 25, Rīga, LV-1010. Atgriešannu var veikt arī Omniva platformā atgriesana.omniva.lv;
- brāķa vai neatbilstošas preces gadījumā sūtot preci pa pastu jāpievieno čeks par atpakaļ sūtīšanas izdevumiem.
5.3.7. Ja Pircējs ir ievērojis visus ar preču atgriešanu saistītos noteikumus, tad 5 darba dienu laikā pēc atgrieztā sūtījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no Pircēja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, SIA "NATURTRADE" atmaksā Pircēja bankas kontā preces vērtību, neatmaksājot piegādes izmaksas;
5.3.8. Pircējam ir iespēja atgriezt vai arī samainīt iegādātās preces, izmantojot platformu atgriesana.omniva.lv 14 dienu laikā no pirkuma saņemšanas dienas. Nauda tiks atmaksāta vēlākais 14 dienu laikā, no preces atgriešanas formas iesniegšanas brīža portālā atgriesana.omniva.lv.
5.3.9. Platformas atgriesana.omniva.lv lietošanas instrukcija:
A. Aizpildiet preču atgriešanas formu platformā atgriesana.omniva.lv ŠEIT: https://atgriesana.omniva.lv/veikali/lavandas-lv
B. Pēc atgriešanas formas aizpildīšanas uz Jūsu norādīto tālruni un e-pastu tiks nosūtīta informācija ar sūtījuma atgriešanas kodu;
C. Dodieties uz tuvāko Omniva pakomātu, ekrānā izvēlieties “Sūtīt sūtījumu” -> “Sūtījums ar iepriekš sagatavotu adrešu karti”, ievadiet sūtījuma atgriešanas kodu un sekojiet tālākajiem norādījumiem ekrānā;
D. Lūdzam ņemt vērā, ka preci atgriezt ar pakomāta starpniecību iespējams, ja sūtījuma iepakojuma izmērs nav lielāks par 38 x 64 x 39cm un tā max svars nepārsniedz 30kg.
5.4. Tiesības atteikties no pasūtījuma:
5.4.1. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma, ja SIA "NATURTRADE" nav izpildījusi norādītos vai nevar izpildīt vēlamos preces piegādes termiņus;
5.4.2. Gadījumā, ja Pircējs no pasūtījuma atsakās preces piegādes laikā, Pircēja pienākums ir segt piegādes izmaksas.
 
6. PIRCĒJA PIENĀKUMI
 
6.1. Pircēja pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Distances līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz preču pasūtīšanas, apmaksas, piegādes un atgriešanas kārtību un uzņemties atbildību par noteikumu neievērošanu;
6.2. Pircējam, reģistrējoties kā www.lavandas.lv klientam, ir pienākums aizpildīt visus norādītos laukus;
6.3. Pircējam ir pienākums, aizpildot reģistrācijas veidlapu, kā arī veidlapu, kas aizpildāma veicot pasūtījumu, sniegt par sevi patiesas ziņas;
6.4. Pircējs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no līgumslēdzēju pusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā;
6.5. Pircējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas precizitāti. SIA "NATURTRADE" neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad Pircēja pasūtītā prece netiek piegādāta pircējam, neprecīzi norādītas informācijas dēļ.
 
6.6. Aizliegumi: Pircējiem un jebkuriem citiem interneta veikala www.lavandas.lv apmeklētājiem ir stingri aizliegts:
  • kopēt, uzglabāt, arhivēt un pilnīgi vai daļēji publicēt www.lavandas.lv publicētās fotogrāfijas, kā arī pārpublicēt jebkuru informāciju bez atsauces uz www.lavandas.lv.;
  • lietot jebkādus automatizētus līdzekļus, lai piekļūtu veikala www.lavandas.lv servera informācijai,
  • vākt, kopēt un citādi iegūt datus par citiem Pircējiem;
  • veikt aplinkus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi www.lavandas.lv;
  • apzināti veidot nesamērīgu slodzi www.lavandas.lv IT infrastruktūrai vai traucēt sekmīgai www.lavandas.lv darbībai;
  • ievietot informāciju, kas satur vīrusus vai citas tehnoloģijas, kas kaitē www.lavandas.lv interesēm un īpašumam, un tā lietotājiem. Par minēto aizliegumu pārkāpumu SIA "NATURTRADE" ziņos attiecīgajām iestādēm, kā arī patur tiesības liegt turpmāku piekļuvi interneta veikalam www.lavandas.lv personai, uz kuru gulstas aizdomas par aizliegumu pārkāpumu.
 
7. SIA "NATURTRADE" TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
 
7.1. SIA "NATURTRADE" piedāvā saviem Pircējiem augstas kvalitātes preces. Brāķa gadījumā, SIA "NATURTRADE" pienākums ir atmaksāt Pircējam viņa samaksāto preces vērtību, kā arī preces atgriešanas izdevumus;
7.2. SIA "NATURTRADE" piedāvā saviem Pircējiem ērtus piegādes nosacījumus. Ja SIA "NATURTRADE" nav izpildījis norādītos preces piegādes termiņus, SIA "NATURTRADE" atvainojas un dod Pircējam tiesības atteikties no pasūtījuma;
7.3. SIA "NATURTRADE" augsti vērtē Pircēju uzticību, tāpēc apņemas nodrošināt augstu Personas datu aizsardzības līmeni, kā arī bez pircēja piekrišanas neizpaust viņa sniegto informāciju trešajām personām;
7.4. SIA "NATURTRADE" strādā pie tā, lai visa informācija par precēm, to pieejamību, cenām un piegādi būtu korekta un pareiza.
7.5. Interneta veikala www.lavandas.lv preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāja sniegtās specifikācijas, un var mainīties atkarībā no preces ražotāja noteiktām izmaiņām, modifikācijas vai komplektācijas maiņas.
7.6. Interneta veikalā www.lavandas.lv apskatāmajām precēm un cenām ir informatīvs raksturs. Cenas un preču piedāvājums var tikt mainīti bez brīdinājuma.
7.7. Preces izskats var atšķirties no katalogā redzamā.
7.8. SIA "NATURTRADE" patur tiesības neapstrādāt pasūtījumus gadījumos, kad radušās aizdomas, ka Pircējs nav Pircējs šī līguma izpratnē un iegādājas preces komerciāliem mērķiem.
7.9 SIA "NATURTRADE" ir tiesības mainīt un papildināt šos noteikumus un līgumu. Izmaiņas stājās spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē www.lavandas.lv, un tās attiecas uz preču pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas.
 

 

 

      Salidzini.lv logotips   Gudriem.lv   Visa-mastercard   VerifiedByVisa   Mastercard-Securecard
Lavandas.lv © 2024    Jebkuru materiālu pārpublicēšana bez Lavandas.lv atļaujas stingri aizliegta.

uz augšu